Historien

Historien

Den 1. Maj 1952 overtog Marinus Bodholt gården på Kjeldsigvej i Ikast. Dengang lå et gammel stuehus og den 3-længet staldbygning fra 1932. På daværende tidspunkt var der 23 hektar med til ejendommen. Inden længe flyttede Kirstine ind på gården og sammen fik de 3 sønner; Niels, Svend og Leif.

I 1974 byggede familien et nyt fint stuehus, mens de også udbyggede staldene.
Marinus og Kirstine havde landbrug på den dengang nutidige måde, hvor de havde både kartofler og korn på markerne, men også både køer, grise, høns, duer og heste på gården.

Den 1. december 1983 overtog yngstesønnen Leif og hans kone Birthe gården. De købte inden længe mere jord til og ejendommen var nu på 34 hektar. Ikke kun ejendommen blev større, det gjorde familien også. Leif og Birthe har sammen 3 døtre; Dorthe, Sanne og Tine.

Birthe og Leif havde gården som et fritidslandbrug, hvor de i alle årene havde eksterne jobs de passede udover gården. Leif dyrkede selv markerne og sammen holdte de kødkvæg af de fine racer Charolais, Limousine og Simmentaler, mens de også havde en lille fåreflok for hyggens skyld. Der var også stadig høns, men også nogle gange andet fjerkræ og kaniner. Leif og Birthe videreførte også den store køkkenhave som altid har været at finde på gården.

Den 12. December 2018 blev det næste generations tur. Det blev dagen hvor jeg, yngstedatteren, overtog gården. Jeg fejrede at gården nu var en slægtsgård, ved i samme forbindelse at døbe gården Bodholtgård 1952. Besætningen af de store kødkvæg og fårene er ført videre gennem generationerne. Det betyder, at det er dyr med meget stærke gener og rolige temperamenter der i dag går rundt på Bodholtgård.Det er således ikke kun gården og de 34 hektar der er gået i arv igennem 3 generationer. Det er også den store kærlighed til naturen og gårdens dyr.

Jeg arbejder fuld tid ved siden af at jeg passer gården. Det betyder at jeg har stor gavn af den hjælp som Kirstine, Birthe og Leif stadig giver.
Da mit hjerteblod ligger hos dyrene, har jeg valgt at bortforpagte store dele af jorden ud til en lokal landmand jeg har kendt hele livet.

På den måde kan jeg fokusere langt mere på at give dyrene det bedst mulige liv. Det giver mig også muligheden for at udleve drømmen om at åbne en gårdbutik, med kvalitets kød, grønt, bær og blomster.

Men ikke mindst, giver det hele muligheden for at dele min lille perle med alle jer, fra dagplejebørn til plejehjemsbeboere og mennesker med særlige behov, for her er plads til alle. 

Tilbage til blog