Dyrelivet

Dyrelivet

Dyrene går alle ude under åben himmel på de saftige græsmarker størstedelen af året. Skulle vejret blive dårligt eller solen for skarp, har dyrene altid mulighed for at gå i tørt lejde og læ i hytter på markerne. Ofte foretrækker de dog at søge til de mere naturlige læhegn som er at finde ved alle markerne.

Om vinteren når vejret bliver for barskt går dyrene løst i dybstrøelse, hvor den primære foderkilde er ensilage (fermenteret græs) og halm. For at få den rette kvalitet af kødet, supplerer jeg med korn og protein de sidste måneder af deres liv.

Både korn, halm og ensilage er fra egne marker. Dyrene får selvfølgelig også hver dag mineraler tilpasset årstiden, ligesom de hele tiden har adgang til frisk vand.

Når mine kalve og lam fødes går de sammen med deres mor resten af livet, eller til kort tid før de skal slagtes. Alle dyrene tilses mindst 2 gange dagligt. De fleste af dyrene på Bodholtgård kræver kløning og nusning på daglig basis, så det får de selvfølgelig.

Jeg bruger kun medicin hvis mine dyr blive syge. Der altså ingen forebyggende medicinering. Der er også garanti for ar der ikke er anvendt tilsætningsstoffer eller vækstfremmende hormoner.

Men vigtigst af alt, er der garanti for god kærlig dyrevelfærd.

Tilbage til blog